Grundenergier

Oldtidens numerologi

I Oldtidens Numerologi har dag, måned og år hver sin indflydelse, og skal tolkes adskilt.

Dagen taget i tværsum fortæller, hvilket tal vi er (= vores grundenergi) og hvilken planet, vi er påvirket af:

Fødselsdag
1., 10., 19. og 28.
2., 11., 20. og 29.
3., 12., 21. og 30.
4., 13., 22. og 31.
5., 14. og 23.
6., 15. og 24.
7., 16. og 25.
8., 17. og 26.
9., 18. og 27.

Planet
Solen
Månen
Jupiter
Uranus
Merkur
Venus
Neptun
Saturn
Mars

Der er således 9 grundenergier i alt med 9 tilhørende planeter, som giver nogle specifikke karaktertræk, som påvirker personen. Det er det, vi stråler ud, og det som andre mærker.

Måneden fortæller hvilket stjernetegn, vi tilhører. Vi er alle påvirket af vores stjernetegn, uanset hvilket tal vi er i numerologien.

Fødeåret taget i tværsum fortæller, hvilken planet som påvirkede det år, vi blev født. Eks.: 1952 = 17 = 8 = Saturn. Ud fra det år, vi er født, kan man desuden foretage nogle beregninger tilbage i tiden og også frem i tiden. Disse beregninger kaldes årstalsberegninger og fortæller, hvordan energierne har været/vil være måned for måned, år for år med de navneenergier, som man har i selve numeroskopet. Kun ved opstilling af disse årstalsberegninger kan man få den fulde forståelse for personens historie.

Navneenergier

Alle bogstaver i alfabetet har en vibration. Tæller man disse vibrationer for hvert enkelt navn sammen, får man nogle summer af energi, som har en energimæssig symbolik. Disse navneenergier ”stilles ind” i et numeroskop og af disse energier bygges de øvrige energier i numeroskopet op og kan herefter tolkes som en helhed. Derfor er det også kun via korrektioner i navneenergierne, at man kan ændre på livslinjen i numeroskopet og dermed rette op på eventuelle ubalancer og disharmonier.

Numeroskopet

Numeroskopet består af to trekanter. Linjen igennem numeroskopet er vores livslinje, og det er på denne linje, alle navneenergierne ”stilles ind”. Sammentælling af livslinjen giver bundtallet, som fortæller, hvad personen får ud af at bære navnene på livslinjen.

Den øverste trekant svarer til vores bevidsthed og den runde cirkel er vores hjertecenter. Den underste trekant svarer til vores underbevidsthed og den runde cirkel er vores solarplexus center. Uden om selve numeroskopet er der fire energier, som betegnes som aura-energier. Disse skal virke som en form for beskyttelse, samtidig med at de er med til at skabe den energi, som vi har i de to centre (hjertecenter og solarplexus center). Disse to centre er vores energicentre, hvorfra vi hele tiden skal kunne trække energi, kærlighed og styrke til at tackle og forstå det, vi møder på livets vej.

Den firkantede boks til højre på livslinjen er vores ”rygrad” og er en sammentælling af vores grundtal og det reducerede tal i bunden. Denne energi skal være med til at sikre, at de to centre kan arbejde sammen og at der er et ”flow” imellem bevidsthed og underbevidsthed.

Trekanten nederst til venstre er vores ”rygsøjle”, og den er en sammentælling af alle de reducerede tal lodret ned igennem numeroskopet startende med tallet på toppen og sluttende med bundtallet (inkl. evt. mellemnavne). Denne energi virker som en ekstra energibeholder, hvorfra vi kan trække energi nede fra og tilføre os selv og vores numeroskop.

Planet ikoner er designet af Smashicons fra Flaticon