Hvad er Numerologi

Hvad er Numerologi

Numerologi er læren om tallene og deres energier. Man ved ikke præcist, hvorfra og hvornår numerologien stammer; men den har altid været her, uanset hvor langt tilbage i tiden, man går.

Alt er regnet ud af tal, og havde vi ikke haft numerologien, havde vi heller ikke kunnet beregne astrologien, tonerne i musik, kombinationerne i farver og konstruktionerne i former. Uanset hvorhen vi vender blikket, drejer alting sig om tal. Alt er energi, således også tal, og energierne i tallene påvirker vort liv på godt og ondt. En numerologisk analyse går først og fremmest ud på at få en forståelse for de karaktertræk, der ligger i ens tal, som er fødselsdagen reduceret til et enkelt
tal. Er man født den 9., 18., eller 27., i en hvilken som helst måned i et hvilket
som helst år, så er man en 9’er i ens grundenergi. I dette tal ligger nogle
specifikke karaktertræk og talenter, som man sender ud og som andre
mennesker mærker.

Dernæst beregner man energierne i de navne, man bærer. Hvert bogstav i ensnavne har en talværdi, og lægges disse sammen, finder man et navnetal, som stilles ind i et numeroskop og tolkes i forhold til ens grundenergi, eller tal. Numerologien er således baseret på at få alt i balance og da vore navne kan være i harmoni eller disharmoni med vores grundenergi, kan det medføre, at vi ikke kan bruge vore talenter optimalt, og måske på flere områder i tilværelsen derfor spænder ben for os selv. Visse talenter kan være holdt nede og andre egenskaber kan uhensigtsmæssigt blusse op.

Alle energierne i ens numeroskop er det, man udsender og dermed også tiltrækker i ens liv. Numerologien kan hjælpe os til at forstå os selv bedre, tilat finde balance på alle planer, til at leve de bedste sider ud i vores grundenergi.

Når vi er i harmoni med os selv, har vi muligheden for at tackle livets udfordringer på en anden måde; vi kan blive bedre til at leve livet og bedre til at skabe nye og positive muligheder for os selv fremover.